website
Jouw winkelwagenDichtbij

Uw winkelwagen is momenteel leeg.

Log in Dichtbij

Privacybeleid

Geldig vanaf12 december 2021

1. Inleiding

Deze verklaring inzake het privacybeleid informeert u over hoe: Vaklight.com (hierna ook "wij" genoemd) omgaat met uw persoonsgegevens (hierna ook "uw gegevens"). We hechten veel belang aan de bescherming van de persoonlijke rechten van gebruikers (hierna "gebruikers" of "u") van onze producten, houden ons aan de toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming en nemen de nodige maatregelen om uw gegevens te beschermen.

Websites van andere aanbieders die via onze websites toegankelijk zijn, vallen niet onder de hier vermelde gegevensbeschermingsvoorschriften. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de naleving van gegevensbescherming door websites van derden.

2. Gegevensverwerking en gebruiksdoeleinden

2.1 Algemene informatie

"Persoonlijke gegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Hieronder vallen bijvoorbeeld contactgegevens zoals naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres; evenals andere informatie die u ons verstrekt, bijvoorbeeld tijdens registratie, als onderdeel van een onderzoek of bij deelname aan wedstrijden of enquêtes en dergelijke.

Elke behandeling van persoonlijke gegevens, waaronder in het bijzonder het verzamelen, opslaan, beheren, gebruiken, verzenden, openbaar maken of verwijderen van uw gegevens, wordt beschouwd als "verwerking".
Uw gegevens zullen alleen worden gebruikt voor de respectieve doeleinden die aan u worden meegedeeld in deze verklaring van het privacybeleid voor gegevensbescherming. Wij nemen de nodige voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en misbruik.

In deze verklaring laten wij u weten in welke gevallen wij gegevens over u verzamelen, welke gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden wij deze gebruiken en aan wie deze kunnen worden doorgegeven. Ook leggen wij u uit welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens en hoe u deze kunt doen gelden.

2.2 Niet-anonieme gebruikers

In de loop van het registratieproces, aanvraagformulieren of het downloaden van bestanden, aanmelding voor een nieuwsbrief en deelname aan een wedstrijd of prijstrekking, verzamelen wij persoonlijke gegevens van u zoals voor- en achternaam, adres, e-mailadres; en andere gegevens zoals telefoonnummers of geboortedatum, evenals alle gegevens die de geregistreerde gebruiker vrijwillig in zijn gebruikersprofiel heeft ingevoerd.

We gebruiken deze gegevens om de ontvangen aanvragen te verwerken, uw toegang mogelijk te maken en te controleren, en om de winnaars van wedstrijden en prijstrekkingen op de hoogte te stellen en/of te publiceren. Als basis voor toegang tot online producten worden ook gegevens over individueel gebruiksgedrag verzameld en geëvalueerd om onze producten te verbeteren. Uw gegevens worden ook gebruikt voor klantenservice en voor gepersonaliseerde marketingdoeleinden (bijv. pop-ups).

De online overdracht van persoonlijke gegevens tussen de browser van de gebruiker en Vaklight.com servers worden versleuteld met het HTTPS-protocol. Om de functionaliteit van deze coderingstechnologie mogelijk te maken, is de gebruiker verplicht om de huidige browserversies te gebruiken.

2.3 Anonieme gebruikers van onze website

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen, bewaren en gebruiken wij en derde partijen gegevens van geregistreerde en niet-geregistreerde gebruikers met behulp van "cookies" en soortgelijke technologieën. Cookies zijn tekstbestanden die op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de producten mogelijk maken.

Deze technologie maakt het mogelijk om individuele gebruikers te herkennen als (terugkerende) bezoekers en hen op maat gemaakte diensten en producten aan te bieden. Over het algemeen dient het gebruik van cookies om onze diensten te verbeteren en effectiever en veiliger te maken. Gebruikers van onze website kunnen voorkomen dat cookies worden opgeslagen door "geen cookies accepteren" te selecteren in hun browserinstellingen.

Dit kan echter de functionaliteit van de website belemmeren en het voor gebruikers moeilijker maken om hun online diensten te optimaliseren. Verder wordt het gebruik van onze digitale diensten gemeten en geëvalueerd door middel van verschillende technologische systemen, voornamelijk van externe providers. Voornoemde technologieën worden met name gebruikt om het surfgedrag van gebruikers te analyseren en het bereik te meten. De bereikmeting kan door adverteerders worden gebruikt om te bepalen hoeveel getargete personen door hun inspanningen zijn bereikt. De informatie die met dergelijke technologieën wordt verzameld, kan ook worden gebruikt voor marketingdoeleinden, om producten en websites te verbeteren, om gebruiksgedrag te evalueren en om gepersonaliseerde advertentieformaten te leveren en te ontwerpen (bijvoorbeeld door middel van pop-ups).

Naast de browser-cookie-instelling bieden we de mogelijkheid om twee verschillende cookie-instellingen te accepteren: 1. EU-compatibele cookies, 2. alle cookies. Hieronder worden de verschillen als volgt toegelicht:

1. Diensten met EU-compatibele cookies die altijd zijn ingeschakeld: Google Analytics (met
geanonimiseerd IP), Google Tag Manager, online advertenties
2. alle cookies (geactiveerde diensten):
i) Ingesloten inhoud en diensten van derden
ii) Ingebedde functies van verschillende sociale-mediadiensten
(Facebook, Pinterest, LinkedIn, e-mail, Twitter etc.)

2.3.1 Gebruik van Google Analytics

Vaklight.com maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een webanalyseservice van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics maakt gebruik van cookies die op uw computer worden opgeslagen om een analyse van het gebruik van de website mogelijk te maken.

De informatie die door deze cookies wordt bepaald (tijd, locatie, bezochte pagina's en geanonimiseerd IP-adres) wordt verzonden naar Google en opgeslagen in de VS.

Google gebruikt deze informatie om het gebruik van onze website www.v . te evaluerenakkerlight.com en om rapportages te genereren over het gebruik van de website voor Vaklight.com. Google biedt een tool voor gebruik op de meest voorkomende browsers, waarmee Google Analytics kan worden uitgeschakeld: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

2.3.2 Gebruik van Alexa

Vaklight.com maakt gebruik van Alexa. Dit is een webanalyseservice van Alexa Internet, Inc., 525 Market St San Francisco, CA, VS.

Alexa gebruikt cookies die op uw computer worden opgeslagen om een analyse van het gebruik van onze website mogelijk te maken. De informatie die door deze cookies wordt bepaald (tijd, locatie, bezochte pagina's en geanonimiseerd IP-adres) wordt verzonden naar Alexa en opgeslagen in de VS.

Over het algemeen verzamelt en bewaart de Alexa-service informatie over uw weergave- en zoekopdrachten op www.vakkerlight.com. In sommige gevallen kan informatie die door de service wordt verzameld persoonlijk identificeerbaar zijn, maar Alexa probeert niet om de door de service verzamelde informatie te analyseren om de identiteit van een Alexa-gebruiker te bepalen.
Raadpleeg het privacybeleid van Alexa voor meer informatie over de gegevensverzamelingspraktijken van Alexa: http://www.alexa.com/help/privacy. Alexa kan worden gedeactiveerd: http://www.alexa.com/settings/optout.

2.3.3. Use of Hotjar

Vaklight.com maakt gebruik van Hotjar. Dit is een webanalyseservice van Hotjar Ltd, Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta.

Hotjar gebruikt cookies die op uw computer worden opgeslagen om een analyse van het gebruik van onze website mogelijk te maken. De informatie die door deze cookies wordt bepaald (tijd, locatie, bezochte pagina's en geanonimiseerd IP-adres) wordt verzonden naar Hotjar en opgeslagen in Ierland.

Over het algemeen verzamelt en bewaart de Hotjar-service informatie over uw mening en gedrag op www.vakkerlight.com. In sommige gevallen kan informatie die door de service wordt verzameld persoonlijk identificeerbaar zijn, maar Hotjar probeert niet om de informatie die door de service is verzameld te analyseren om de identiteit van een Hotjar-gebruiker te bepalen.

Raadpleeg het privacybeleid van Hotjar voor meer informatie over de gegevensverzamelingspraktijken van Hotjar: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011639887-Data-Safety-Privacy-Security. Hotjar kan worden gedeactiveerd: https://www.hotjar.com/legal/policies/do-not-track/.

3. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn of op grond van een gerechtelijk bevel worden bevolen.

Hieronder valt niet het verstrekken van persoonsgegevens aan derden:
a) voor de rechtsbescherming van gebruikers;
b) om te voldoen aan wettelijke vereisten;
c) om de rechten van de aanbieder te verdedigen en te beschermen;
d) om te voldoen aan de gebruiksvoorwaarden of de voorschriften inzake gegevensbescherming;
e) om technische problemen van de producten op te lossen;
f) om uw vragen te verwerken via een formulier op onze website, waarvoor de overdracht van gegevens nodig is om uw aanvraag of bestelling te verwerken. In deze gevallen is de overdracht van de gegevens beperkt tot het noodzakelijke minimum voor de uitvoering van de bestelling.
In verband met de dienst "Offerte aanvragen" voor projecten werken wij ook samen met dienstverleners aan wie wij uw aanvraag en de relevante persoonsgegevens voor de verwerking en beantwoording van uw aanvraag doorsturen. De overdracht van gegevens is beperkt tot het minimum dat nodig is voor de uitvoering van de bestelling.
g) om samen te werken met servicepartners van de aanbieder, die ons vooral op het gebied van marketing ondersteunen, voor de analyse van bepaalde technische gegevens en voor functies van de verwerking en/of opslag van gegevens. We werken met een beperkt aantal vertrouwde externe servicepartners die zorgvuldig door ons zijn geselecteerd en voldoen aan hoge normen voor gegevensbescherming en beveiliging. Gegevens worden alleen aan servicepartners verstrekt voor zover dit nodig is voor het leveren van de aangeboden services.

4. Overboeking naar andere landen

Indien nodig en passend voor de gegevensverwerking beschreven in deze privacyverklaring, kunnen wij uw persoonsgegevens ook doorgeven aan derden in het buitenland. Als het niveau van gegevensbescherming in het betreffende land niet voldoende is, zorgen wij er contractueel voor dat de bescherming van uw persoonsgegevens op een hoog niveau wordt gehouden. We waarborgen dit door EU-modelcontractbepalingen af te sluiten met de betrokken bedrijven, door te controleren of de respectieve bedrijven zijn gecertificeerd volgens het Swiss-US of EU-US Privacy Shield (als de ontvanger van de gegevens zich in de VS bevindt of de gegevens daar opslaat) en /of door de aanwezigheid van Binding Corporate Rules (BCR) erkend door een Europese gegevensbeschermingsautoriteit voor de betrokken bedrijven.

5. Plug-ins en andere integratie van diensten van derden

Onze digitale diensten zijn op vele manieren verbonden met functies en systemen van derden, bijvoorbeeld door plug-ins te integreren in sociale netwerken van derden, zoals Facebook, LinkedIn of Twitter. Als u een gebruikersaccount heeft bij deze derden, is het mogelijk dat deze derden ook uw gebruik van onze digitale diensten kunnen meten en evalueren. Andere persoonlijke gegevens, zoals IP-adres, persoonlijke browserinstellingen en andere parameters, kunnen worden verzonden naar en opgeslagen door deze derden. We hebben geen controle over het gebruik van dergelijke persoonlijke gegevens die door derden zijn verzameld en aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

6. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming.

De contractuele relatie dient als rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de verwerking van de contractuele relatie. Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren.

In het geval van gegevensverwerking die nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, dient de betreffende wettelijke verplichting als rechtsgrond.

Voor verdere verwerking vertrouwen wij op ons primair belang. Bijvoorbeeld om onze diensten aan te passen en continu te verbeteren aan de behoeften van onze klanten; en om marketingactiviteiten uit te voeren om u passende producten of diensten aan te bieden en voor u relevante advertenties te tonen. Dit is een belangrijke basis voor de financiering en verdere ontwikkeling van onze dienstverlening. Om deze belangen te behartigen is de verwerking van persoonsgegevens zoals door ons beschreven noodzakelijk. We hebben echter maatregelen genomen om de impact van gegevensverwerking op onze gebruikers te verminderen. We hebben ons belang vergeleken met het belang van onze gebruikers en zijn tot de conclusie gekomen dat onze gegevensverwerking de belangen of basisrechten van onze gebruikers niet onnodig aantast en dat ons belang bij deze gegevensverwerking dienovereenkomstig zwaarder weegt dan de andere. Indien u het hier niet mee eens bent, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen dergelijke gegevensverwerking binnen het wettelijk toegestane kader (zie clausules 8 en 9).

In gevallen waarin we toestemming verkrijgen voor de verwerking van gegevens, wordt dit beschouwd als de wettelijke basis.

7. Gegevensbehoud

We zullen uw gegevens alleen gebruiken en bewaren zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt of zolang er een andere wettelijke basis is om dit te doen. We bewaren gegevens die we bewaren op basis van een contractuele relatie met u, tenminste zolang de contractuele relatie bestaat en verjaringstermijnen voor mogelijke claims door ons lopen, of er wettelijke of contractuele bewaarverplichtingen bestaan.

8. Uw rechten

Recht op informatie en correctie

U heeft het recht om te allen tijde en kosteloos van ons informatie te ontvangen over of en welke persoonsgegevens wij van u verwerken. U kunt ons ook vragen om onjuiste informatie over u in onze systemen te corrigeren of aan te vullen.

Recht op gegevenswissing en beperking

U heeft het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te verwijderen of te beperken.

Houd er rekening mee dat zelfs nadat u heeft verzocht om uw persoonlijke gegevens te verwijderen, we deze mogelijk moeten bewaren vanwege wettelijke of contractuele opslagverplichtingen (bijvoorbeeld voor factureringsdoeleinden) en in dit geval uw gegevens alleen zullen beperken of blokkeren als dat nodig is. Verder kan het verwijderen van uw gegevens tot gevolg hebben dat u de diensten waarvoor u zich heeft aangemeld niet meer kunt verkrijgen of gebruiken.

Recht van bezwaar

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, die u bij ons kunt laten gelden (zie paragraaf 9 in detail).

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Indien van toepassing, kunt u ook uw recht op gegevensoverdraagbaarheid doen gelden.
Intrekking van toestemming
U kunt uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde voor de toekomst intrekken. In geval van herroeping kunnen wij u mogelijk geen gepersonaliseerd gebruik van gratis en/of betaalde producten meer aanbieden.

Klachtrecht

Indien van toepassing heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit met betrekking tot gegevensverwerking. Dit kunt u doen bij de toezichthoudende autoriteit in uw woonplaats, uw werkplek of de plaats van de vermoedelijke inbreuk op de gegevensbescherming.

9. Bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

a) Nieuwsbrief
U kunt zich op elk moment afmelden voor een nieuwsbrief via uw gebruikersaccount of de betreffende link in de nieuwsbrief zelf.

10. Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons gegevensbeschermingsbeleid, informatie wilt over uw rechten op grond van secties 8 en 9 of hoe u deze kunt doen gelden, kunt u contact met ons opnemen via info@Vakkerlight.com

Neem contact met ons op
+86 15876099121
Gebouw 1, Jinxing-gebouw, Guzhen Town, Zhongshan City, China;
info@vakkerlight.com